VEELGESTELDE VRAGEN

De gebruiksoppervlakte, wordt ook wel GBO genoemd, is een term uit het Bouwbesluit. In dit Bouwbesluit wordt direct verwezen naar de norm NEN2580, waarin de rekenmethode staat om het gebruiksoppervlakte te berekenen. Hiermee wordt de “gebruiksoppervlakte wonen” bedoeld. Aan de hand van rekenregels in de “meetinstructie gebruiksoppervlakte wonen” uit de NEN2580 kan het exacte oppervlakte bepaald worden.

 

Er zit een groot verschil tussen het woonoppervlak en gebruiksoppervlak wonen. Deze termen kunnen dus niet zomaar door elkaar gebruikt worden. Het grootste verschil is dat bij het woonoppervlakte enkel buitenruimten geschikt voor bewoningsdoeleinden meegerekend worden. Bij gebruiksoppervlakte wonen worden ook gebouwinstallaties, trappen, gangen, sanitaire ruimten, bergruimte en binnenwanden meegerekend. Het gebruiksoppervlak wonen is dan ook vaak meer vierkante meters dan het woonoppervlak.

Plattegronden zijn vanaf de start verkoop te vinden op de downloadpagina.

Nee. De woning wordt zonder keuken opgeleverd. We kunnen wel het leidingwerk van de keuken aanpassen.

De muren worden behangklaar opgeleverd.
Let op: dit is niet sausklaar.

Woningtype Markies (rijwoningen):

Één eigen parkeerplaats bij de hoekwoningen bouwnummer 19, 22, 23, 27, 32, 36, 37 en 40.

 

Woningtype Jonkvrouw, Gravin en Burggraaf (tweekappers):

Twee eigen parkeerplaatsen.

 

Woningtype Keizer, Joker en Hertog (vrijstaand):

Twee eigen parkeerplaatsen.

 

Woningtype Barones (vrijstaand):

Één eigen parkeerplaats.

Alle woningen worden verwarmd door middel van een bodem-warmtepomp. De warmtepompinstallatie zal jouw woning op een duurzame wijze voorzien van verwarming, passieve koeling en warm tapwater. De installatie bestaat in hoofdzaak uit de bodembron, de warmtepomp, het afgiftesysteem en de regeltechniek.

Alle woningen in Weegbree zijn koopwoningen.

In Weegbree zijn er diverse woonwensen mogelijk. Welke dat precies zijn vind je vanaf de start verkoop terug in de woonwensenlijst op de downloadpagina.

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je kosten voor het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van je woning.

Dit is de datum vanaf wanneer je als koper rente verschuldigd bent. Deze datum wordt genoemd in de hoera-brief.

De aanvullende rente is de rente die je betaalt vanaf het moment van overeenkomen tot de datum van transport bij de notaris. De aanvullende rente is fiscaal aftrekbaar en wordt ook wel transportrente genoemd.

Wanneer aan de opschortende voorwaarden is voldaan en we starten met de bouw, ontvang je een hoera-brief. In deze hoera-brief staat de peildatum voor en hoogte van de bouwrente aangegeven. De bouwrente is letterlijk de rente die je tijdens de bouw van je nieuwe woning dient te betalen. Als je later in het traject de woning koopt, ben je de bouwrente verschuldigd tot de datum van tekenen. De bouwrente is niet fiscaal aftrekbaar.

Zodra aan de opschortende voorwaarden* voldaan is en we weten wanneer de bouw gaat starten, ontvang je van Heijmans een aangetekende brief ‘Ingangsdatum voorbehoud financiering’. Dit is het moment waarop je financiële voorbehoud ingaat en je je hypotheek rondmaakt. De hypotheekakte zelf teken je tijdens het transport bij de notaris.

 

Natuurlijk is het mogelijk om al eerder aan de slag te gaan met het regelen van je hypotheek. Dit kan vanaf het moment dat de KAO getekend is. Je hypotheekadviseur kan vanaf dat moment al hypotheekoffertes bij de bank opvragen. Deze zijn echter maar een bepaalde tijd geldig en er zijn vaak kosten verbonden aan de verlening ervan.

 

* Onder de opschortende voorwaarden verstaan we de voorwaarden voordat gestart mag worden met de bouw. Hieronder vallen o.a. de omgevingsvergunningen, het voorverkooppercentage en de planacceptatie SWK.

Het hebben van dubbele woonlasten valt niet te voorkomen bij de koop van een nieuwbouwwoning. Totdat je nieuwbouwwoning klaar is moet je immers ergens anders wonen. In deze periode betaal je naast de bouw van je nieuwe woning, ook voor je huidige onderkomen. Hoe groot de dubbele lasten zijn, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Wanneer je de hypotheek niet rond krijgt binnen de termijn van 2 maanden (het financieringsvoorbehoud), kun je de koop kosteloos ontbinden. In dat geval moet je wel een verklaring van een bank overleggen waarin staat dat je de financiering niet rond krijgt.

In tegenstelling tot een bestaande woning, koop je een nieuwbouwwoning vrij op naam. Hierdoor worden bepaalde kosten niet in rekening gebracht (zie ook: Wat betekent ‘vrij op naam’?). Daarnaast heb je bij een nieuwbouwwoning in de eerste jaren nauwelijks onderhoudskosten. Doordat nieuwbouwwoningen goed geïsoleerd zijn, woon je energiezuinig. Dit scheelt energiekosten!

Het opschortingsrecht houdt in dat je als koper het recht hebt om de betaling van de laatste 5% van de aanneemsom uit te stellen, totdat alle eventuele opleverpunten zijn opgelost. Heijmans stelt hiervoor een bankgarantie van 5%. Je betaalt als koper dus van tevoren wel 100% van de aanneemsom aan Heijmans.

Hoe graag je de woning ook wilt, de koop (met bijkomende kosten) moet financieel wel haalbaar zijn. We adviseren je daarom vroegtijdig je financiële situatie in kaart te brengen en financieel advies in te winnen. Hiervoor kun je zelf een online check doen of een afspraak maken met een hypotheekadviseur. Een hypotheekadviseur kan vrijblijvend een haalbaarheidscheck voor je uitvoeren.

Wanneer je een woning koopt moet je rekening houden met extra kosten, zoals de advies- en notariskosten bij het afsluiten van de hypotheek. Ook kunnen gewenste meerwerkopties (die niet in de KAO opgenomen zijn) extra kosten met zich meebrengen. Uiteraard zal de inrichting en afwerking van je nieuwe woning ook geld kosten. Bij oplevering van je nieuwbouwwoning kun je door een onafhankelijke partij een opleveringskeuring laten uitvoeren. Tijdens deze keuring zal een bouwkundige kijken of er sprake is van gebreken. Deze keuring brengt extra kosten met zich mee.

Wanneer je een nieuwbouwwoning ‘vrij op naam’ (v.o.n.) koopt, neemt de verkopende partij de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening. Het gaat om de overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte. Als koper hoef je deze dus niet te betalen! Wat er wel onder de vrij op naam-prijs valt zijn de grondkosten, aanneemsom (inclusief eventuele KAO-meerwerkopties), de eventuele bouwrente en aanvullende rente (transportrente).

Dit is de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Kijk op www.swk.nl voor meer informatie.

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de garantieregeling van Woningborg.

Alle woningen worden gebouwd onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet je dat jouw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Kijk voor meer informatie op www.woningborg.nl.

De inschrijfperiode loopt tot woensdag 29 november om 12.00 uur.

Door je hier aan te melden voor de nieuwsbrief. Wij versturen regelmatig nieuwsbrieven om geïnteresseerden op de hoogte te houden van het project Weegbree.

Na het (online) ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Overleg dit altijd met de makelaar of jouw adviseur. Zodra de opschortende voorwaarden uit de koop-/aannemingsovereenkomst verlopen zijn en de (start) bouw is afgekondigd kun je het beste jouw woning verkopen.

Zodra 70% van de woningen is verkocht gaan we starten met de bouw. De bouw zal ongeveer 1 jaar duren.

Tijdens het bouwproces houden wij jou op de hoogte over de voortang. De informatie die je van ons ontvangt zijn echter prognoses. Uiterlijk 3 tot 4 weken voor de oplevering ontvang je van ons een definitieve datum van oplevering.

Zodra 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt de bouwer opdracht om het project te bouwen.

Een optie is een periode dat de woning voor jou is gereserveerd. Je spreekt met de makelaar een specifieke periode af. In de praktijk omvat dit enkele weken. In deze periode kan je nadenken over de aankoop. Je hebt nog alle tijd om je vragen te stellen. Een optie is dus vrijblijvend, alleen heb je het voordeel dat de woning in de tussentijd aan niemand anders kan worden verkocht.

De toewijzingsprocedure vind je hier.

De gebruiksoppervlakte, wordt ook wel GBO genoemd, is een term uit het Bouwbesluit. In dit Bouwbesluit wordt direct verwezen naar de norm NEN2580, waarin de rekenmethode staat om het gebruiksoppervlakte te berekenen. Hiermee wordt de “gebruiksoppervlakte wonen” bedoeld. Aan de hand van rekenregels in de “meetinstructie gebruiksoppervlakte wonen” uit de NEN2580 kan het exacte oppervlakte bepaald worden.

 

Er zit een groot verschil tussen het woonoppervlak en gebruiksoppervlak wonen. Deze termen kunnen dus niet zomaar door elkaar gebruikt worden. Het grootste verschil is dat bij het woonoppervlakte enkel buitenruimten geschikt voor bewoningsdoeleinden meegerekend worden. Bij gebruiksoppervlakte wonen worden ook gebouwinstallaties, trappen, gangen, sanitaire ruimten, bergruimte en binnenwanden meegerekend. Het gebruiksoppervlak wonen is dan ook vaak meer vierkante meters dan het woonoppervlak.

Plattegronden zijn vanaf de start verkoop te vinden op de downloadpagina.

Nee. De woning wordt zonder keuken opgeleverd. We kunnen wel het leidingwerk van de keuken aanpassen.

De muren worden behangklaar opgeleverd.
Let op: dit is niet sausklaar.

Woningtype Markies (rijwoningen):

Één eigen parkeerplaats bij de hoekwoningen bouwnummer 19, 22, 23, 27, 32, 36, 37 en 40.

 

Woningtype Jonkvrouw, Gravin en Burggraaf (tweekappers):

Twee eigen parkeerplaatsen.

 

Woningtype Keizer, Joker en Hertog (vrijstaand):

Twee eigen parkeerplaatsen.

 

Woningtype Barones (vrijstaand):

Één eigen parkeerplaats.

Alle woningen worden verwarmd door middel van een bodem-warmtepomp. De warmtepompinstallatie zal jouw woning op een duurzame wijze voorzien van verwarming, passieve koeling en warm tapwater. De installatie bestaat in hoofdzaak uit de bodembron, de warmtepomp, het afgiftesysteem en de regeltechniek.

Alle woningen in Weegbree zijn koopwoningen.

In Weegbree zijn er diverse woonwensen mogelijk. Welke dat precies zijn vind je vanaf de start verkoop terug in de woonwensenlijst op de downloadpagina.

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning moet je altijd rekening houden met extra kosten. Zo heb je kosten voor het sluiten van een hypotheek (advieskosten en notariskosten). Ook maak je kosten voor het inrichten en afwerken van je woning.

Dit is de datum vanaf wanneer je als koper rente verschuldigd bent. Deze datum wordt genoemd in de hoera-brief.

De aanvullende rente is de rente die je betaalt vanaf het moment van overeenkomen tot de datum van transport bij de notaris. De aanvullende rente is fiscaal aftrekbaar en wordt ook wel transportrente genoemd.

Wanneer aan de opschortende voorwaarden is voldaan en we starten met de bouw, ontvang je een hoera-brief. In deze hoera-brief staat de peildatum voor en hoogte van de bouwrente aangegeven. De bouwrente is letterlijk de rente die je tijdens de bouw van je nieuwe woning dient te betalen. Als je later in het traject de woning koopt, ben je de bouwrente verschuldigd tot de datum van tekenen. De bouwrente is niet fiscaal aftrekbaar.

Zodra aan de opschortende voorwaarden* voldaan is en we weten wanneer de bouw gaat starten, ontvang je van Heijmans een aangetekende brief ‘Ingangsdatum voorbehoud financiering’. Dit is het moment waarop je financiële voorbehoud ingaat en je je hypotheek rondmaakt. De hypotheekakte zelf teken je tijdens het transport bij de notaris.

 

Natuurlijk is het mogelijk om al eerder aan de slag te gaan met het regelen van je hypotheek. Dit kan vanaf het moment dat de KAO getekend is. Je hypotheekadviseur kan vanaf dat moment al hypotheekoffertes bij de bank opvragen. Deze zijn echter maar een bepaalde tijd geldig en er zijn vaak kosten verbonden aan de verlening ervan.

 

* Onder de opschortende voorwaarden verstaan we de voorwaarden voordat gestart mag worden met de bouw. Hieronder vallen o.a. de omgevingsvergunningen, het voorverkooppercentage en de planacceptatie SWK.

Het hebben van dubbele woonlasten valt niet te voorkomen bij de koop van een nieuwbouwwoning. Totdat je nieuwbouwwoning klaar is moet je immers ergens anders wonen. In deze periode betaal je naast de bouw van je nieuwe woning, ook voor je huidige onderkomen. Hoe groot de dubbele lasten zijn, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Wanneer je de hypotheek niet rond krijgt binnen de termijn van 2 maanden (het financieringsvoorbehoud), kun je de koop kosteloos ontbinden. In dat geval moet je wel een verklaring van een bank overleggen waarin staat dat je de financiering niet rond krijgt.

In tegenstelling tot een bestaande woning, koop je een nieuwbouwwoning vrij op naam. Hierdoor worden bepaalde kosten niet in rekening gebracht (zie ook: Wat betekent ‘vrij op naam’?). Daarnaast heb je bij een nieuwbouwwoning in de eerste jaren nauwelijks onderhoudskosten. Doordat nieuwbouwwoningen goed geïsoleerd zijn, woon je energiezuinig. Dit scheelt energiekosten!

Het opschortingsrecht houdt in dat je als koper het recht hebt om de betaling van de laatste 5% van de aanneemsom uit te stellen, totdat alle eventuele opleverpunten zijn opgelost. Heijmans stelt hiervoor een bankgarantie van 5%. Je betaalt als koper dus van tevoren wel 100% van de aanneemsom aan Heijmans.

Hoe graag je de woning ook wilt, de koop (met bijkomende kosten) moet financieel wel haalbaar zijn. We adviseren je daarom vroegtijdig je financiële situatie in kaart te brengen en financieel advies in te winnen. Hiervoor kun je zelf een online check doen of een afspraak maken met een hypotheekadviseur. Een hypotheekadviseur kan vrijblijvend een haalbaarheidscheck voor je uitvoeren.

Wanneer je een woning koopt moet je rekening houden met extra kosten, zoals de advies- en notariskosten bij het afsluiten van de hypotheek. Ook kunnen gewenste meerwerkopties (die niet in de KAO opgenomen zijn) extra kosten met zich meebrengen. Uiteraard zal de inrichting en afwerking van je nieuwe woning ook geld kosten. Bij oplevering van je nieuwbouwwoning kun je door een onafhankelijke partij een opleveringskeuring laten uitvoeren. Tijdens deze keuring zal een bouwkundige kijken of er sprake is van gebreken. Deze keuring brengt extra kosten met zich mee.

Wanneer je een nieuwbouwwoning ‘vrij op naam’ (v.o.n.) koopt, neemt de verkopende partij de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening. Het gaat om de overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte. Als koper hoef je deze dus niet te betalen! Wat er wel onder de vrij op naam-prijs valt zijn de grondkosten, aanneemsom (inclusief eventuele KAO-meerwerkopties), de eventuele bouwrente en aanvullende rente (transportrente).

Dit is de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Kijk op www.swk.nl voor meer informatie.

Een van de voordelen van nieuwbouw is de garantie op de bouwkundige kwaliteit. Deze garantie (en bijbehorende periodes) is vastgelegd in de garantieregeling van Woningborg.

Alle woningen worden gebouwd onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Als eigenaar van de woning heb je hiermee de garantie van een kwalitatief goede woning. Verder weet je dat jouw woning gegarandeerd wordt afgebouwd mochten zich onverhoopt problemen bij de aannemer voordoen. Je hebt bovendien als eigenaar de zekerheid dat eventuele gebreken gedurende de garantietermijn worden hersteld. Kijk voor meer informatie op www.woningborg.nl.

De inschrijfperiode loopt tot woensdag 29 november om 12.00 uur.

Door je hier aan te melden voor de nieuwsbrief. Wij versturen regelmatig nieuwsbrieven om geïnteresseerden op de hoogte te houden van het project Weegbree.

Na het (online) ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Overleg dit altijd met de makelaar of jouw adviseur. Zodra de opschortende voorwaarden uit de koop-/aannemingsovereenkomst verlopen zijn en de (start) bouw is afgekondigd kun je het beste jouw woning verkopen.

Zodra 70% van de woningen is verkocht gaan we starten met de bouw. De bouw zal ongeveer 1 jaar duren.

Tijdens het bouwproces houden wij jou op de hoogte over de voortang. De informatie die je van ons ontvangt zijn echter prognoses. Uiterlijk 3 tot 4 weken voor de oplevering ontvang je van ons een definitieve datum van oplevering.

Zodra 70% van de woningen is verkocht en de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) onherroepelijk is, krijgt de bouwer opdracht om het project te bouwen.

Een optie is een periode dat de woning voor jou is gereserveerd. Je spreekt met de makelaar een specifieke periode af. In de praktijk omvat dit enkele weken. In deze periode kan je nadenken over de aankoop. Je hebt nog alle tijd om je vragen te stellen. Een optie is dus vrijblijvend, alleen heb je het voordeel dat de woning in de tussentijd aan niemand anders kan worden verkocht.

De toewijzingsprocedure vind je hier.

Alles weten over nieuwbouw? Kijk op Heijmansnieuwbouw.nl. Jouw hulp bij het kopen van een nieuwbouwhuis.